Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de huurkoopregeling?

Check het hier

Bereken hier direct uw rendement d.m.v. een paar eenvoudige vragen

Doe de rekentool

Veelgestelde vragen

 • Voor wie/wat?

  Dit aanbod is bedoeld voor agrarische ondernemers met een bedrijfslocatie in de provincie Overijssel. Een toets op betalingscapaciteit kan reden tot uitsluiting zijn. Genoemde prijzen gelden voor installaties met een minimum omvang van 20.000 Wp. Voor installaties met een omvang van 10.000 tot 20.000 Wp geldt een kleine meerprijs.

 • Wat is dat, huurkoop?

  Bij een huurkoop blijft de huurkoopverstrekker (Boeren met Zon) juridisch eigenaar gedurende de looptijd. De gebruiker (u als agrarisch ondernemer in Overijssel), wordt vanaf het begin economisch eigenaar en kunt dus ook gebruik maken van de gewone fiscale afschrijving in 10 jaar en eventueel van andere fiscale maatregelen (EIA, KIA, VAMIL). Na afloop van de huurkoopperiode wordt u automatisch volledig eigenaar van de installatie, zonder bijbetalingen.

 • Waarom huurkoop?

  Bij huurkoop hoeft u niet de hele investering ineens te doen en geen banklening af te sluiten. U betaalt in maandelijkse termijnen een vast bedrag voor de installatie en voor het onderhoud en de verzekering van de installatie. In de meeste gevallen is dit bedrag gelijk aan wat u bespaart aan stroomkosten plus wat u bespaart aan belasting. De totale kasstroom is dan nul.
  Kortom: uw maandlasten veranderen niet, na 10 jaar bent u volledig eigenaar en u onderneemt vanaf het begin duurzaam.

  In de rekentool kunt u zelf berekenen in welke situaties de kasstroom positief of negatief wordt, en hoeveel dat is over de hele looptijd van tien jaar.

 • Hoeveel belastingvoordeel kan ik mee pakken?

  In de eerste plaats: niet iedere ondernemer kan evenveel profiteren van belastingvoordelen. Wanneer de fiscale winst heel laag of negatief is door b.v. hoge afschrijvingen van andere investeringen, betaalt u geen belasting en is er ook geen belastingvoordeel. In de rekentool kunt u op basis van de verwachte fiscale 'winst uit onderneming' in het jaar van aanschaf een indruk krijgen van de fiscale voordelen. We houden hierbij al rekening met de zelfstandigenaftrek en de MKB-ondernemersvrijstelling.

  Een investering in zonnepanelen heeft een normale afschrijvingstermijn van 10 jaar. Daarnaast kan een extra aftrekpost ontstaan door toepassing van de Energie Investerings Aftrek (EIA) en de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA).
  In deze huurkoopconstructie wordt u vanaf het begin economisch eigenaar van de installatie. Dat betekent dat de waarde op de balans komt, en alle afschrijvingen en aftrekposten op de zelfde manier kunnen worden toegepast als bij een aankoop.
  Fiscaal aftrekbaar zijn: het deel van de leasekosten betreffende onderhoud en rente. Aan de andere kant vallen de stroomkosten als aftrekpost af.
  Naast de gewone afschrijving in 10 jaar zijn in 2016 nog van toepassing:

  • EIA:  58% van de investering (afgetopt op € 0,75/Wp) is aftrekbaar in het jaar van investering
  • KIA:  28% van de investering is aftrekbaar in het jaar van investering Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van andere investeringen die u in dat jaar doet. In de rekentool gaan we uit van 28%.

  De rekentool geeft een snelle benadering van de mogelijke fiscale voordelen. Voor een exacte berekening adviseren wij u om contact met uw eigen accountant op te nemen.

 • Hoe gaan de stroomprijzen zich de komende jaren ontwikkelen?

  De prijs die u betaalt voor stroom bestaat uit verschillende componenten, waarbij de belangrijkste zijn: de 'kale' stroomprijs en de energiebelasting.
  De kale stroomprijs is afhankelijk van vraag en aanbod op de vrije markt. In de afgelopen 6 jaar is die prijs vooral gedaald als gevolg van de economische crisis en een terugvallende vraag. Voor de rendementsberekening gaan wij uit van € 0,05 /kWh. Nu de economie weer aantrekt, lijkt een verdere daling van de stroomprijs onwaarschijnlijk.
  De hoogte van de energiebelasting is door de overheid de afgelopen jaren een aantal keren stapsgewijs verhoogd. Het is te verwachten dat die trend zich voortzet.

  Voor de berekening van het rendement van zonnepanelen kunt u zelf een inschatting maken voor de komende 10 tot 25 jaar.

  In de rekentool kunt u zelf invullen wat uw verwachting voor de komende jaren is.

 • Dakrichting en dakhelling: welke invloed heeft dat?

  De helling van het dak (hoe schuin is het dak ten opzichte van de grond?) varieert bij landbouwdaken over het algemeen tussen de 15° en de 40°. In deze range is de opbrengstderving ten opzichte van de ideale hoek van 36° maximaal 4%.

  De richting van het dak (staat het dak meer gericht op het zuiden, of juist meer op het westen of oosten?) heeft meer invloed. Ten opzichte van de ideale dakrichting (op het zuiden) is de stroomopbrengst bij de slechtste dakrichting (oost-west) ca. 15% lager. Dit geldt voor alle polykristallijne zonnepanelen, dus ook de Sharp panelen van pakket A.
  De Solar Frontier panelen van pakket B maken gebruik van een andere techniek (CIS), en zijn minder gevoelig voor de dakrichting. Bij een oost-west dak is de stroomopbrengst dan slechts ca. 7% lager dan bij de ideale dakrichting.

  In de rekentool kunt u zelf invullen wat de richting en de helling zijn van het dak waarop u de zonnepanelen wilt plaatsen. Op basis daarvan wordt dan berekend hoeveel panelen u van een bepaald type zonnepaneel nodig hebt om zelfvoorzienend te worden.

 • Wij hebben nog daken met asbesthoudende golfplaten. Wat nu?

  Zonnepanelen mogen niet geplaatst worden op asbesthoudende daken. Indien u toch zonnepanelen wilt, moet u eerst het asbest saneren. Hiervoor is de landelijke subsidieregeling 'asbest van het dak', momenteel ter hoogte van € 4,50 /m2. Dit is ongeveer de helft van de kosten voor asbestsanering.
  Daarnaast stellen sommige gemeenten extra subsidie voor asbestsanering ter beschikking.
  Asbest verwijderen en zonnepanelen plaatsen gaat dus prima samen, en kan extra voordelen bieden. Meer informatie over asbest en zonnepanelen: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

 • Welk pakket is mij voor het meest interessant?

  Vooropgesteld: beide pakketten bestaan uit technisch hoogwaardige componenten van betrouwbare leveranciers. Er zijn echter en paar essentiële verschillen.

  De Sharp polykristallijne panelen zijn al langer op de markt en hebben al vele jaren bewezen goede opbrengsten te leveren in de meeste gangbare situaties. In sterk van ideaal afwijkende daksituaties (b.v. oost-west daken) is de opbrengst echter 10-15% lager. In dat geval kunt u beter kiezen voor de CIS panelen van Solar frontier. Bij een volledig oost-west dak is de opbrengst slechts 5 - 7% lager dan in de ideale situatie. Daar staat tegenover dat de Solar Frontier panelen een lager vermogen per vierkante meter hebben: 136 Wp/m2 tegenover de Sharp panelen van ca. 150 Wp/m2. In situaties waarin de oppervlakte geschikt dak beperkt is, ligt dus een keuze voor Sharp meer voor de hand.
  De panelen van Solar Frontier met deze CIS-techniek zijn minder lang op de markt, maar hebben zeer goede ervaringen opgeleverd.
  Verder is er een verschil in kleur: de Sharp panelen hebben een lichte blauwe gloed, met een aluminumkleurige omlijsting, de Solar Frontier panelen zijn diep zwart. Naast een persoonlijke voorkeur spelen hierbij soms ook landschappelijke eisen een rol: bij landbouwbedrijven op landgoederen schrijft de eigenaar soms voor dat de panelen zwart moeten zijn.
  Ga naar de rekentool om te kijken hoeveel panelen van welk type u nodig bent om volledig zelfvoorzienend te worden en welke oppervlakte dak daarvoor nodig is.

 • Hoeveel zonnepanelen ben ik nodig?

  Het uitgangspunt bij de berekening is dat uw bedrijf in één keer volledig zelfvoorzienend wordt wat betreft stroom. Dat is het meest rendabel, omdat de laatste kilowatt-uren die u zelf opwekt het duurste zijn. Dit heeft te maken met de opbouw van de Energiebelasting en de 'Opslag duurzame energie' die de overheid heft op stroomlevering. Tot 10.000 kWh per zijn deze samen momenteel 10,6 cent per kWh, over de hoeveelheid van 10.000 tot 50.000 kWh 5,1 cent per kWh, en daarboven 1,3 cent per kWh. Voor bedrijven met een stroomverbruik ruim boven de 50.000 kWh per jaar is een investering in zonnepanelen dan ook minder rendabel, op basis van salderen.

  Het stroomverbruik over de jaren heen is meestal vrij constant, maar kan natuurlijk wel veranderen door toepassing van energiezuinige technieken en/of door uitbreiding van het bedrijf. Belangrijk is een zo goed mogelijke inschatting van het stroomverbruik in de komende jaren te maken. U kunt dat doen op basis van de jaaroverzichten van uw energieleverancier en een eigen inschatting van mogelijke veranderingen in de komende jaren.

  Ga naar de rekentool om te kijken hoeveel panelen van welk type u nodig bent om volledig zelfvoorzienend te worden en welke oppervlakte dak daarvoor nodig is.

 • Is mijn netaansluiting wel geschikt?

  Standaard installeren wij een aparte groep in de meterkast of in een groepenkast, zodat de invloed van andere installaties op het bedrijf minimaal is. Het kan zijn dat de afzekering in de hoofdmeterkast verzwaard moet worden. Dat betekent in een aantal gevallen ook dat de jaarlijkse vastrechtkosten omhoog gaan.

  In onderstaande tabel wordt de richtlijn weergegeven die netbedrijven hanteren voor het maximaal aan te sluiten vermogen in Wp:

  aansluiting max. kWp jaarkosten
  3x25 17 129
  3x35 24 644
  3x40 28 973
  3x50 35 973
  3x63 44 1288
  3x80 55 1622

  Dit is echter maatwerk, wat in overleg met de installateur van de installatie afgewogen moet worden. In de rekentool gaan we veiligheidshalve uit van extra jaarkosten van € 300.

 • Hoe zijn het onderhoud en de verzekering geregeld?

  Het huurkoopcontract is inclusief onderhoud en verzekering. U hoeft zelf niets te doen, behalve met enige regelmaat controleren of alles nog goed functioneert en schoonmaken van de panelen wanneer dat nodig is.

  Het onderhoudspakket omvat de volgende onderdelen:

  • een jaarlijkse visuele controle ter plekke op breuk van kabels en panelen, nazien op corrosie, loszittende kabels en bevestigingsmiddelen, verschuivingen van PV-installatie en nazien van rubbers en afdichtingen
  • Het doormeten van de bekabelingen en de omvormers
  • Het reinigen van de omvormers en het uitblazen van de koelventilatoren/filters.
  • Functionele inspectie: uitlezen van omvormer(s), string, spanning, check en opbrengstanalyse.

  Het verzekeringspakket omvat de volgende onderdelen:

  • Een cascodekking (All Risk) voor materiële beschadiging, alle overspanning schaden, brand, diefstal, vandalisme, schade door wind
  • Opstalverzekering
  • Schade door Inductiespanning
  • Schade door exploitatieverlies ( bedrijfsrisicoverzekering).
 • Welke kwaliteit zonnepanelen en omvormers krijg ik dan?

  Beide pakketten bestaan uit technisch zeer hoogwaardige componenten van zeer betrouwbare fabrikanten ("AA-kwaliteit").

  Zowel Sharp als Solar Frontiers zijn wereldwijd opererende bedrijven met de thuisbasis in Japan. Beide zijn financieel zeer stabiele bedrijven.

  Sharp heeft ruim 50 jaar ervaring met massaproductie van zonnecellen. Het is een stevig internationaal concern dat niet enkel afhankelijk is van zonne-energie en steekt veel geld in verdere research en development van de producten. De productielocaties zijn gevestigd in Duitsland en Japan.

  Solar Frontier heeft al meer dan 30 jaar ervaring in zonne-energie. Het moederbedrijf is gevestigd in Japan, met vestigingen in Europa, Amerika en Azië. Solar frontier is onderdeel van het grote Shell concern. Steekt veel geld in research en development van de producten.

  Fronius is één van de marktleiders op het gebied van omvormers. Fronius is heden één van de krachtigste, bedieningsvriendelijkste en betrouwbaarste omvormers op de markt. Al meer dan vijftig jaar richt Fronius zich op de ontwikkeling van electronische apparatuur. Het moederbedrijf is gelegen in Oostenrijk en telt meer dan 2500 werknemers over de gehele wereld. De afdeling R&D bestaat uit 800 werknemers die het product blijven vernieuwen.
  Alle gebruikte zonnepanelen zijn gegarandeerd cadmium- en loodvrij, en getest op ammoniak- en zoutresistentie.

 • Welke garanties gelden voor dit product?

  De volgende garanties zijn verbonden aan deze pakketten:

  Productgaranties:

  • panelen en omvormers: 10 jaar
  • bekabeling 20 jaar
  • installatie 10 jaar

  Vermogensgaranties:

  • panelen Sharp (pakket 1): na 25 jaar 80% van het vermogen, lineair aflopend
  • panelen Solar Frontier (pakket 2): na 10 jaar 90% van het vermogen, na 25 jaar 80% van het vermogen

  De garanties op panelen, bekabeling en omvormers betreffen fabrieksgaranties die via de importeur (Agro-NRG) of rechtstreeks via het Europese hoofdkantoor van de fabrikant afgehandeld kunnen worden.

 • Wat zijn de opbrengstresultaten in de praktijk?

  Leverancier Agro NRG heeft verschillende testlocaties waar sinds 2013 opbrengsten worden gemeten en verschillende type panelen worden vergeleken onder exact dezelfde omstandigheden. Klik hier voor de resultaten.

  Op basis van deze ervaringen en andere testresultaten gaan wij uit van een stroomopbrengst van 950 kWh/kWp voor de Sharp panelen en 1.000 kWh/kWp voor de Solar Frontier panelen, met een jaarlijkse degradatie van 0,3%. Deze opbrengsten zijn te verwachten bij:

  • Opstelling van de panelen onder de ideale hoek en dakrichting ten opzichte van de zon
  • Geen vervuiling en gen schaduwwerking
  • Een zoninstraling van 1004 kWg/m2 (= tienjarig gemiddelde van KNMI meetstation Twenthe)

  Deze opbrengsten zijn in opdracht van het energiefonds Overijssel getoetst door Royal Haskoning DHV, met als conclusie dat dit een "reëel en overwegend conservatief beeld" schetst.

 • Wat zijn de technische risico's?

  Het technische risico van deze installaties is zeer beperkt, en afgedekt met productgaranties voor zowel panelen als omvormers voor 10 jaar. De zonnepanelen kunnen zeker 25 jaar mee, en leveren dan gegarandeerd nog minimaal 80% van het vermogen. Omvormers zijn wat gevoeliger, hou er rekening mee dat deze in de periode van 25 jaar een keer vervangen moeten worden. De omvormers zijn modulair opgebouwd, bij een storing hoeft niet altijd de hele omvormer vervangen te worden. Alle installaties worden via internet gemonitoord en storingen worden direct per email doorgegeven aan u en aan ons.

 • Wat zijn de andere risico's?

  De belangrijkste risico's bij investeren in zonnepanelen (zowel bij huurkoop als bij andere financieringsvormen) hebben te maken met politieke besluiten. Bij de berekening van het rendement gaan we uit van de huidige wetgeving rond het 'salderen'. Minister Kamp heeft aangegeven deze regeling in 2017 te gaan evalueren, om eventuele aanpassingen in 2020 te kunnen doorvoeren. Deze aanpassingen kunnen een negatief effect op het rendement hebben.

  Belangrijk is daarbij te bedenken dat het salderen alleen gaat over stroom die aan het net geleverd wordt (met name overdag) en stroom die van het net afgenomen wordt (met name 's nachts). Direct verbruik van zelf opgewekte stroom valt hier dus buiten. Bij bedrijven met een vrij vlakke, continue afname (b.v. melkveebedrijven met een melkrobot) is dit al een behoorlijk aandeel van het totaal. Wanneer de opslag van energie op eigen bedrijf in de toekomst goedkoper wordt, kan dat ook een alternatief zijn voor teruglevering aan het net.

  Ook fiscale maatregelen (EIA, KIA, VAMIL) zijn politieke besluiten, en kunnen van jaar tot jaar veranderen. Deze maatregelen (behalve de VAMIL) hebben echter allemaal alleen betrekking op het jaar van de investering. In de rekentool gaan we uit van de regelingen zoals die gelden in 2016. Voor een nauwkeurige benadering van de fiscale voordelen verwijzen wij u graag naar uw accountant.

 • Hoe en wanneer wordt de Installatie opgeleverd?

  Enkele keren per jaar wordt een serie nieuwe installaties opgeleverd. De installatie wordt door ons compleet werkend opgeleverd en aangemeld bij het energiebedrijf. Tijdens de montagewerkzaamheden tot en met oplevering is de installatie verzekerd via de CAR-verzekering van Agro-NRG. Gebruik van hoogwerker, de kabelgoten, klein materiaal en gereedschap zijn inbegrepen in de prijs.
  Niet inbegrepen zijn:

  • Bouwkundige aanpassingen
  • Graaf- , boor- en breekwerkzaamheden
  • Extra bekabeling bij een grotere afstand van omvormer tot groepenkast dan 15 m
  • Gebruik van een verreiker met werkbak, indien dat nodig is: bij steilere daken dan 28 graden helling of daken die vanwege vele lichtstraten e.d. moeilijk begaanbaar zijn
  • Een nieuwe behuizing en/of verzwaring van de aansluiting in de meterkast, wanneer dat nodig is
  • Meerkosten indien de lengte van de ethernetkabel tussen omvormer en router meer dan 15 m bedraagt
 • Hoe kan ik controleren of de installatie goed werkt?

  Via het monitoringssysteem van Fronius is het mogelijk om de installatie vergaand te monitoren. Hierbij kunt u de installatie via de Solar Web online bewaken evenals via de Smartphone. Op de locatie van de omvormer wordt hiervoor een datakabel aangelegd die verbonden is aan de router.
  Het monitoringssysteem geeft een melding van eventuele storingen, via een automatische email aan u zelf en aan ons. Het tijdig ontdekken van storingen kan verlies in rendement besparen. Het systeem is hierbij door ons op afstand eveneens uit leesbaar waardoor eventuele storingen z.s.m. verholpen kunnen worden. De monitoring betreft een merkeigen (Fronius Solarweb) monitoringssysteem dat derhalve perfect is afgestemd op de omvormer.
  Ondanks het monitoringssysteem is het voor uw eigen risico om eventuele storingen de constateren en te melden aan de storingsdienst van Agro-NRG.

 • Hoe gaat dat met mijn noodstroomaggregaat?

  In geval van stroomuitval zal de omvormer automatisch uitgeschakeld worden. Bij inschakeling van de noodstroom start de omvormer automatisch weer op. Veel noodstroomvoorzieningen zijn onder gedimensioneerd en/of leveren geen mooie sinuscurve. Hierdoor kan schade ontstaan aan de omvormer. In dit geval voorzien we zowel het noodstroom aggregaat alsmede de aansluiting in de meterkast met waarschuwingsstickers met de tekst "In geval van Noodstroom de PV installatie uitschakelen". Dit kan via de standaard DC schakelaar op de omvormer of in de meter/groepenkast.
  Tevens is een automatische afschakeling mogelijk tegen een meerprijs. Deze meerprijs betreft maatwerk afhankelijk van welke type aggregaat aanwezig is en de omvang van de installatie.

 • Wie is eigenlijk 'Boeren met Zon'?

  'Boeren met Zon' geeft agrarische ondernemers in Overijssel de mogelijkheid een energie neutrale bedrijfsvoering te realiseren zonder het eigen vermogen aan te spreken.
  Boeren met Zon is een speciaal voor dit doel opgericht samenwerkingsverband tussen de Stichting Stimuland, het Energiefonds Overijssel, en Agro NRG.

  Meer over Boeren met Zon.

  • Stimuland is initiatiefnemer van Boeren met zon en vervult het management.
  • Agro NRG is leverancier van de installaties en verzorgt het onderhoud.
  • Het Energiefonds Overijssel financiert en participeert in Boeren met Zon.